De Pniëlkerk is weer klaar voor gebruik!

De ingrijpende verbouwing is klaar en de Pniëlkerk (locatie het Kompas) wordt inmiddels weer volop gebruikt! Het daglicht dat door de ramen schijnt geeft een prachtig effect. En de hoge ruimtes worden optimaal benut, kijk je mee naar het eindresultaat?

De Pniëlkerk wordt gezien als de hoofdvestiging van de Verbinding. Inmiddels zijn zowel de leden van de Rehoboth als van de Pniëlkerk aanwezig in dit gebouw. Om dat te bereiken zijn er ingrijpende aanpassingen aan het gebouw gedaan:

Zoals het creëren van meer zitplaatsen op het balkon en de mogelijkheid om stoelen in de ontmoetingsruimte te plaatsen.
Ook is de kijkrichting van de zitplaatsen in de kerkzaal 90 graden gedraaid zodat de afstand tussen de kerkgangers en de spreker korter wordt. Tevens zijn de zitplaatsen in een halve cirkel gezet zodat de kerkbezoekers elkaar niet alleen op de rug leren kennen maar er ook face tot face contact is.

Om de draaiing van de kerkzaal ruimtelijk uitdrukking te geven, zijn een nieuw podium en een nieuwe aandachtswand geplaatst. De schuine lijnen van de berging en de orgelvloer zorgen voor perspectivische belijning naar het liturgisch centrum toe. Voor het nieuwe liturgische centrum is speciaal liturgisch meubilair en een ruimtelijk element op de aandachtwand ontworpen.

Niet alleen de kerkdienst zelf is van belang, maar ook de ontmoeting van de leden voor en na de dienst. Daarvoor is de ontmoetingsruimte (achter de entreedeuren) vergroot.

De kerkzaal en de entreeruimte zijn flexibel met elkaar verbonden door de plaatsing van een panelenwand met glazen afscherming. In het overgangsgebied is een transparante ‘serre’- constructie gemaakt, die de verbinding vormt tussen de ontmoetingsruimte en de kerkzaal. Deze constructie zorgt ervoor dat het oorspronkelijke, monumentale deel goed herkenbaar blijft. De hele overgangszone inclusief koffiebar, is uitgevoerd in een afwijkende – in dit geval blauwe – kleur zodat duidelijk te zien is, dat dit een latere toevoeging is aan het monumentale pand.

Ook zijn de zalen in het souterrain vernieuwd. Om de transparantie te vergroten zijn de wanden naar de gangzone voorzien van glaspuien. In het kader van verduurzaming is alles in LED uitgevoerd. Er zijn HR ketels en een Warmte Terugwin unit (WTW) geplaatst.

Kijk ook bij deze kerk, die kreeg een metamorfose tot tandartsenpraktijk: kerk wordt tandartsenpraktijk

Het monumentale gebouw uit 1960
De aandachtswand
Pniëlkerk Hilversum
Stalen constructie
Souterrain