We begeleiden u vanaf het eerste initiatief tot de daadwerkelijke opening van uw praktijk/pand/woning. Welke werkwijze we volgen, bepalen we samen.
Studio van Dijl Architecten is gespecialiseerd in ontwerp op maat, architectuur, interieurarchitectuur en bouwadvies voor opdrachtgevers uit de gezondheidszorg en de (maatschappelijke) dienstverlening.

Hoewel elke opdracht anders is en een eigen aanpak vergt, zal een project in grote lijnen volgens onderstaande stappen verlopen:

KENNISMAKING

Wij luisteren naar uw vragen en wensen voor een nieuwe huisvesting of een verbouwing. Wij stellen ook vragen en denken actief mee over mogelijkheden en beperkingen. Wij informeren u over onze werkwijze en de gebruikelijke fasen in een bouwtraject. Op basis van de informatie uit het kennismakingsgesprek maken wij een gespecificeerde offerte voor onze werkzaamheden.

team3.jpg
flatlay1.JPG

WENSEN IN KAART BRENGEN

Als u opdracht geeft en wij voor u aan het werk mogen, is het opstellen van een Programma van Eisen een goed middel om uw wensen, eisen en doelen te formuleren. Ook houden we hier rekening met het budget. We kunnen dit programma samen verwoorden en vastleggen om daarmee een kader te creëren waarmee wij aan het werk kunnen.

VOORLOPIG ONTWERP

Dit is de fase van de ‘grote lijnen’. De algehele indeling van de ruimte komt in deze fase aan de orde. Bedenken waar welke functie komt. Het gaat daarbij om functionaliteit, afmetingen van ruimtes, ruimtelijkheid en logistiek. Wensen worden omgezet in schetsen en tekeningen. Mogelijkheden en onmogelijkheden worden duidelijk. Daarnaast wordt een eerste verkenning gedaan naar uitstraling, sfeer en gewenste identiteit. In deze fase vindt ook de eerste globale bouwkostenraming plaats.

flatlay2.JPG
vaassen pl.JPG

DEFINITIEF ONTWERP

Als het Voorlopig Ontwerp is goedgekeurd, komen we in de fase Definitief Ontwerp. Hierin gaan we de ideeën verder uitwerken zodat er een totaalbeeld ontstaat van het project. Alle ruimtes en elementen worden verder ontworpen, gedetailleerd en ‘gematerialiseerd’. Er worden keuzes gemaakt op het gebied van interieur afwerking, meubilair, verlichting, kleuren en materialen.

Er is overleg met andere disciplines, zoals adviseurs op het gebied van elektra, werktuigbouw, akoestiek, constructies etc., om ervoor te zorgen dat alles op een goede manier geïntegreerd wordt.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Indien nodig zal een omgevingsvergunning worden aangevraagd en overleg gevoerd worden met de gemeente.

tekeningen 2.jpg
bestek.JPG

TECHNISCH ONTWERP

Het Definitief Ontwerp wordt verder uitgewerkt tot technische bouwtekeningen en een bestek. In de tekeningen en het bestek staat alles aangegeven wat voor een aannemer nodig is om een offerte te kunnen maken.

PRIJS- EN CONTRACTVORMING

Als er een aanbesteding wordt gehouden (3 aannemers wordt gevraagd een prijs te berekenen) is het van belang dat het Technisch Ontwerp zo volledig mogelijk is en geen vrijheid biedt voor andere interpretatie. Alleen op die manier zullen er 3 vergelijkbare en volledige prijzen komen en geen financiële ‘verrassingen’ achteraf. Samen vergelijken en beoordelen we de offertes.

budget.jpg
bouw2.jpg

UITVOERINGSFASE

Als de aannemer geselecteerd is, kan de bouw echt beginnen. Wij doen de bouwbegeleiding, wat wil zeggen dat we elke week of elke 2 weken een bouwvergadering beleggen en daarvan de notulen maken; overleg voeren met aannemers en onderaannemers gedurende de hele bouwperiode; eventueel tekeningen aanpassen; en de oplevering doen.

INHUIZING EN NAZORG

Kwaliteit betekent voor ons als architecten een omgeving die zowel mooi en aangenaam is als functioneel en doordacht. We hebben veel aandacht voor de eindgebruiker dus vinden we het heel belangrijk dat de oplevering en nazorg goed verloopt.

Noord 1.jpg