Bouwbegeleiding

Het bouwproces kent een flink aantal stappen.
Het is onze taak om u te ontzorgen, en er voor te zorgen, dat
een volgende stap steeds op tijd en in de goede richting gezet wordt.
Dat begint al in de bouwvoorbereiding met het verzorgen van vergunningen
en het maken van de contractstukken.
En ook tijdens de uitvoering is een goede planning, budget- en
kwaliteitscontrole en informatievoorziening van het grootste belang.


Studio Van Dijl Architecten heeft hiermee enorme ervaring
en heeft een goede naam met dit werk opgebouwd.

Bouwbegeleiding kan bestaan uit:
- haalbaarheidsonderzoek
- contacten met de overheid
- aanvragen vergunningen
- aannemers selectie
- wijze van prijsaanbieding aannemers
- prijsonderhandelingen met aannemers
- controle bouwkostencalculatie
- kostenbewaking bouw
- bewaking planning van de bouw
- kwaliteit controle tijdens de bouw