Advies

Het bouwvak is een breed en technisch ingewikkeld vak.
Door de vele uitgevoerde projecten - vanaf de haalbaarheidsstudie tot en met de oplevering -
heeft Studio Van Dijl Architecten een grote ervaring in het bouwvak opgebouwd.
Onze bouwconsultancy is gefundeerd op deze ervaring èn op de continue studie van de ontwikkelingen in het veld.
Of het nu gaat om het doen van een haalbaarheidsstudie voor een leegstaand gebouw,
een technische keuring, het opstellen van een onderhoudsbudget, of om het begeleiden
van een Europese aanbesteding; wij hebben de juiste kennis om uw project tot een succes te maken.